0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม
     Chris “Ludacris” Bridges

     Chris “Ludacris” Bridges

     3-time Grammy Awards Winner

     It all started to prove that style and sound quality can coexist. The collaboration that started it all was the SL line co-designed with rap star Ludacris, who felt that all good music makes you feel something in your Soul.

     If the music you’re listening to has a direct connection with your inner being, your headphones should celebrate this feeling. As a result, every model in SOUL’s first lineup sounded exceptional, looked great, and felt comfortable. This was where the basis Power | Clarity | Comfort first started.

     ด้านบน