0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     คำถามที่พบบ่อย

     ไม่มีเสียง

     • Make sure the earbuds are charged and connected to your bluetooth device. 
     • Press play to make sure audio is playing.
     • Your volume may be at 0%. Increase the volume to a level that suits your preference.

     No Sound from One Side

     • Make sure the earbuds are charged and connected to your bluetooth device. 
     • Press play to make sure audio is playing.
     • Reset the earbuds. You can follow the instructions from “How to Reset”


     คุณภาพเสียงไม่ดี

     • Make sure the earbuds are charged and connected to your bluetooth device. 
     • Make sure the earbuds fit securely on your ears.
     • Try different sound output settings on your device or music app.
     • Reset the earbuds. You can follow the instructions from “How to Reset”
     ด้านบน