0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     วิธีการรีเซ็ต

     Make sure you remove the Bluetooth profile on your device first before resetting


     ขั้นตอนที่ 1
     Make sure your S-GEAR is charged before resetting then remove them out of the case


     ขั้นตอนที่ 2
     Press and hold the touch control buttons for at least 5 seconds to turn the S-GEAR off. (LED will be off). Press and hold again for 8 seconds to activate the reset.


     ขั้นตอนที่ 3
     Press and hold the touch control buttons again for 3 seconds to turn the S-GEAR on and it will automatically pair with each other.

     Your S-GEAR is now ready to be connected to your Bluetooth device.
     ด้านบน