0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     Touch Commands

     For Calls
     Press ∞ once - Answer / End Call
     Hold ∞ for at least 2s - Reject Call

     สำหรับดนตรี
     Press Power Button once - Pause Play
     Hold Power Button for at least 2 seconds - Power on / off

     Press + Button - Increase Volume
     Hold + Button for at least 2s - Next Track

     Press - Button - Decrease Volume
     Hold - Button for at least 2s - Previous Track

     Changing External Port Switch
     Press ∞ Twice

     Change Light System
     Press the Light Button to rotate lighting presets
     ด้านบน