0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     Touch Commands

     สำหรับการควบคุมสื่อ
     Tap x1 – Play/Pause
     Tap x2 – Next Track

     Hold 3s Turn On
     Hold 8s Turn Off


     สำหรับการโทรศัพท์
     Tap x1 Answer Call / End Call
     Tap x2 Reject Call


     For Phone Control
     Tap x3 – Siri / Google Assistant

     Hold 2s to activate Audio Transparency Mode or until you hear a beep
     ด้านบน