0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     Touch Commands

     สำหรับการควบคุมสื่อ

     ด้านขวา

     Press x1 - Play / Pause
     Press x2 - Next Track
     Press x3 - Previous Track

     ด้านซ้าย

     Press x1 - Increase Volume
     Press x2 - Decrease Volume

     สำหรับการโทรศัพท์

     ด้านขวา

     Press x1 - Answer / End call
     Press x2 - Reject Call
     Press x3 - Transfer your call

     สำหรับการควบคุม

     ด้านซ้าย

     Hold for at least 3 Seconds - Google Assistant / Siri

     ด้านขวา

     Hold for at least 2 Seconds - Power on
     Hold for at least 5 Seconds - Power off

     ขวา / ซ้าย

     Hold for at least 2 Seconds - ANC Mode / Transparency Mode / Normal Mode
     ด้านบน