0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     Touch Commands

     สำหรับการควบคุมสื่อ

     Press + once for Volume up
     Press - once for Volume down

     Hold + for more than 2s to Next Track
     Hold - for more than 2s to Previous Track

     Press the S Button once to Pause / Play

     สำหรับการโทรศัพท์

     Press the S Button once to Answer / End calls

     Hold the S Button for more than 2s to Reject calls

     Press the S Button to add a 3rd party to your call when you are already in a call.
     ด้านบน