0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     OUR MISSION, VISION AND VALUES

     ค่านิยมของเรา

     World-renowned sound and product engineers created SOUL’s first signature sound curve with our SL Series headphones, but we never gave up and continued our mission to create the best quality audio products. Fusing together both the latest audio technologies and great value, every one of our high-quality wireless earphones is designed with an emphasis on three key elements: Power | Clarity | Comfort

     ภารกิจของเรา

     Our Mission is to create the highest quality headphones, earphones and audio products for everyone with the latest technology and best value.

     วิสัยทัศน์ของเรา

     Our Vision is to become a pioneering smart hearable company by motivating and bringing wellness to everyone in the world.

     ประวัติศาสตร์ของเรา

     Timeline Block 1

     Brand, SOUL by Ludacris, was created

     Timeline Block 2

     Worldwide Distribution Begins

     Timeline Block 3

     Collaboration with Big Bang, famous K-Pop Group

     Timeline Block 4

     Production Line Expansion with Sport Series

     Timeline Block 5

     Introduction of Lifestyle Product line and collaboration with PSY

     Timeline Block 6

     Expansion of Sport Series and launched our first sport wireless earphones “Run Free Pro”

     Timeline Block 7

     Early True Wireless Products Development

     Timeline Block 8

     Development of our first A.I. Tech on Audio Product

     Timeline Block 9

     Sport Tech Hearable Development

     Timeline Block 9

     Delivery of the World’s first A.I. true wireless Hearable earphones

     ...
     ด้านบน