0 รถเข็น
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม

   การยกเลิกเสียงรบกวนที่ใช้งาน

   ซิงค์ANC

   หูฟังไร้สายประเภทปลอดสายแท้จริง

   WATCH CAMPAIGN VIDEO

   การยกเลิกเสียงรบกวนที่ใช้งาน

   ซิงค์ANC

   หูฟังไร้สายประเภทปลอดสายแท้จริง

   มีอำนาจ
   เสียงที่แม่นยำ

   Designed with the latest Bluetooth v5.1 and 12mm drivers จับคู่กับ ตัวแปลงสัญญาณ AAC to deliver powerful sounding bass, while maintaining the precision of the mids and highs for an immersive listening experience.

   ACTIVE NOISE CANCELLING OFF

   Focus on the music with ANC mode

   Turn on ANC Mode (Active Noise Cancelling) to switch the world off so you can focus on your music in silence. ANC Mode is made to cancel out unwanted ambient noise such as the sound of an engine during your flight or daily commute.

   ANC Level

   เสียง
   โหมดเปิดรับเสียงรอบข้าง

   Audio Transparency Mode amplifies the sound around your surroundings such as telecom announcements or traffic signals while you are on the move during your daily commutes, workouts and other activities for added safety. Audio Transparancy Mode is also great for carrying conversation while you have your earphones on.

   Amplifies the sound around your surroundings

   Long Lasting Comfort

   Ergonomically designed for comfort and long listening sessions during your travels and commutes because we know music is what keeps you going.

   คงอยู่ตลอดทั้งวัน

   The SYNC ANC provides up to ชั่วโมง 5.5 of battery on one single charge and a total playtime of ถึงชั่วโมง 25 with USB-C Charging Case (Up to 5 hours on one single charge and 22 hours playtime with ANC On)

   Never Lost

   A luxury SOUL branded carabiner is included with your SYNC ANC so you can hang it on your bags or belt loop for easy access and it will always be by your side.

   No More Hassle

   Your earphones will pair to your preferred device right out of the charging case. (After initial pairing) and they are controlled by touch for mode switching, play/pause, pick up/end calls, change tracks and volume control.

   Works with Siri
   Works with Google Assistant
   Auto Pairing & Touch Control

   SYNC ANC | BLACK

   $ 99.99 เหรียญสหรัฐ

   A new class of true wireless with active noise cancellation, audio transparency mode, ergonomic fit and comfort. The SYNC ANC is packed with technology that will make you feel the music that is meant to be heard in style and silence.

   Black
   Blue
   Frost
   ด้านบน