FREE SHIPPING FOR U.S. ORDERS | ALL-NEW: SYNC ANC Active Noise-Cancelling Earphones. Pre-Order Now!
0 รถเข็น
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม

   กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์; ข้อตกลงตามข้อกำหนดการใช้งาน

   ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ("ข้อกำหนดการใช้งาน") นี้ใช้กับเว็บไซต์ของ SOUL ซึ่งอยู่ที่ www.soulnation.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ www.soulnation.com โดย SOUL บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือรวมถึงไซต์ SOUL ทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า "ไซต์") เว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ SOUL LTD ("SOUL") และผู้ออกใบอนุญาต โดยการใช้เว็บไซต์คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้; หากคุณไม่เห็นด้วยอย่าใช้เว็บไซต์

   SOUL ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบส่วนของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลง การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงจะหมายความว่าคุณยอมรับและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ SOUL ให้สิทธิพิเศษส่วนตัวที่ไม่ผูกขาดไม่สามารถถ่ายโอนและ จำกัด ในการเข้าและใช้งานเว็บไซต์

   เนื้อหา

   ข้อความ, กราฟิก, ส่วนต่อประสานผู้ใช้, ส่วนต่อประสานสายตา, ภาพถ่าย, เครื่องหมายการค้า, โลโก้, เสียง, เพลง, งานศิลปะและรหัสคอมพิวเตอร์ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการออกแบบโครงสร้างการเลือกการประสานงานการแสดงออก รูปลักษณ์และความรู้สึก "และการจัดเรียงของเนื้อหาดังกล่าวที่อยู่ในเว็บไซต์เป็นเจ้าของควบคุมหรืออนุญาตโดยหรือเพื่อ SOUL และได้รับการคุ้มครองโดยชุดการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม

   ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานไม่มีส่วนใดของไซต์และไม่มีเนื้อหาใดที่สามารถคัดลอกทำซ้ำทำซ้ำอัปโหลดเผยแพร่โพสต์แสดงต่อสาธารณะเข้ารหัสแปลส่งหรือแจกจ่ายในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึง "การทำมิเรอร์") คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดเพื่อเผยแพร่หรือแจกจ่ายหรือเพื่อการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SOUL

   คุณสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ SOUL (เช่นแผ่นข้อมูลบทความฐานความรู้และวัสดุที่คล้ายกัน) ที่ SOUL จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โดยมีเงื่อนไขว่าคุณ (1) ไม่ลบภาษาประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ในสำเนาทั้งหมด เอกสารดังกล่าว (2) ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นและห้ามคัดลอกหรือโพสต์ข้อมูลดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ (3) ไม่ทำการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าว (4) ไม่ทำการรับรองหรือรับประกันเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว

   การใช้เว็บไซต์ของคุณ

   คุณไม่สามารถใช้ "ลิงก์ลึก", "หน้าขูด", "หุ่นยนต์", "แมงมุม" หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ โปรแกรมอัลกอริทึมหรือวิธีการหรือกระบวนการที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงได้รับคัดลอกหรือ ตรวจสอบส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ หรือทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อรับหรือพยายามที่จะได้รับวัสดุเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ เว็บไซต์. SOUL ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามกิจกรรมใด ๆ

   คุณไม่สามารถพยายามเข้าถึงส่วนหรือคุณสมบัติใด ๆ ของไซต์หรือระบบหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ SOUL ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านเว็บไซต์โดยการแฮ็ครหัสผ่าน "การขุด" หรือวิธีการอื่นใดที่ผิดกฎหมาย

   คุณไม่สามารถตรวจสอบสแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ คุณไม่สามารถย้อนกลับค้นหาติดตามหรือพยายามติดตามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นหรือผู้เยี่ยมชมไซต์หรือลูกค้าอื่น ๆ ของ SOUL รวมถึงบัญชี SOUL ใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของแหล่งที่มาหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ หรือบริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้หรือเสนอโดยหรือผ่านทางเว็บไซต์ในทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้โดยเว็บไซต์

   คุณยอมรับว่าคุณจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดการโหลดขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบหรือเครือข่ายของไซต์หรือระบบเครือข่ายของ SOUL หรือระบบหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือ SOUL

   คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือรูทีนใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำบนไซต์หรือการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

   คุณไม่สามารถปลอมแปลงส่วนหัวหรือจัดการกับตัวระบุเพื่อปกปิดต้นกำเนิดของข้อความหรือการส่งใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง SOUL บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์ คุณไม่อาจแสร้งว่าคุณเป็นหรือเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นหรือแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

   คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือเพื่อเรียกร้องประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของ SOUL หรือผู้อื่น

   ซื้อ; ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

   ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับการซื้อสินค้าหรือบริการและบางส่วนหรือคุณสมบัติเฉพาะของไซต์รวมถึงการแข่งขันโปรโมชั่นหรือคุณสมบัติอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานโดยการอ้างอิงนี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ดังกล่าวรวมถึงในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายเพียงพอที่จะใช้หรือเข้าร่วมในบริการหรือคุณลักษณะดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อกำหนดที่ประกาศไว้สำหรับหรือนำไปใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือสำหรับบริการใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านเว็บไซต์ข้อกำหนดหลังจะควบคุมด้วยความเคารพต่อการใช้งานส่วนนั้นของ เว็บไซต์หรือบริการเฉพาะ

   หากมีภาระหน้าที่ของ SOUL เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของตนจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงตามที่พวกเขามีให้ แต่เพียงผู้เดียวและไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรตีความเพื่อแก้ไขข้อตกลงดังกล่าว

   SOUL อาจทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์หรือราคาที่มีผลบังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วัสดุบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอาจล้าสมัยและ SOUL ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวัสดุบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว

   เมื่อสั่งซื้อจากไซต์คุณต้องรับผิดชอบต่อความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำเข้าอย่างถูกกฎหมายไปยังประเทศปลายทาง

   แต่ละนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์

   ผู้รับเป็นผู้นำเข้าข้อมูลและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของประเทศปลายทาง คำสั่งซื้อที่จัดส่งนอกสหรัฐอเมริกาอาจต้องเสียภาษีนำเข้าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยประเทศปลายทาง ผู้รับการจัดส่งระหว่างประเทศอาจต้องเสียภาษีนำเข้าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมซึ่งเรียกเก็บเมื่อการจัดส่งมาถึงประเทศของผู้รับ ผู้รับเงินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากร วิญญาณไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้และวิญญาณไม่สามารถคาดการณ์สิ่งที่พวกเขาอาจ

   นโยบายศุลกากรแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ คุณควรติดต่อสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อจำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรอาจทำให้เกิดความล่าช้าเกินกว่าที่เราคาดการณ์ได้

   บัญชีรหัสผ่านและความปลอดภัย

   คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่มีให้ในหรือผ่านเว็บไซต์อาจทำให้คุณต้องเปิดบัญชี (รวมถึงการตั้งค่ารหัส SOUL และรหัสผ่าน) คุณมีความรับผิดชอบทั้งหมดในการรักษาความลับของข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในบัญชีของคุณรวมถึงรหัสผ่านของคุณและสำหรับกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของคุณในการรักษาข้อมูลนี้ให้ปลอดภัย คุณตกลงที่จะแจ้งให้ SOUL ทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดย SOUL หรือผู้ใช้รายอื่นหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เนื่องจากมีบุคคลอื่นใช้รหัส SOUL รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณอันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่สามารถรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ

   คุณไม่สามารถใช้รหัสผ่าน SOUL ของผู้อื่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งและได้รับความยินยอมจากเจ้าของรหัส SOUL รหัสผ่านหรือบัญชีนั้น SOUL ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้

   ความเป็นส่วนตัว

   นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SOUL นำไปใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดของเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานโดยการอ้างอิงนี้ นอกจากนี้เมื่อใช้ไซต์นี้คุณรับทราบและตกลงว่าการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้เป็นส่วนตัวหรือปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คุณเข้าใจว่าข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์อาจถูกอ่านหรือถูกดักโดยผู้อื่นแม้ว่าจะมีประกาศพิเศษว่าการส่งเฉพาะ (เช่นข้อมูลบัตรเครดิต) จะถูกเข้ารหัส

   เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และเว็บไซต์ของวิญญาณ

   เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เป็นอิสระอื่น ๆ ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมของเราเท่านั้น ไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ SOUL และ SOUL จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวรวมถึงข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว คุณจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างอิสระในการโต้ตอบกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้

   ปฏิเสธความรับผิดชอบ

   วิญญาณไม่ได้สัญญาว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บริการหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกขัดจังหวะหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่จะถูกแก้ไขหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะมีผลเฉพาะ เนื้อหาของไซต์และเนื้อหานั้นจัดส่งบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วิญญาณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าไฟล์ใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะไม่มีไวรัสหรือการปนเปื้อนหรือคุณสมบัติการทำลายล้าง วิญญาณปฏิเสธการรับประกันความชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันความถูกต้องการไม่ละเมิดสิทธิ์การใช้งานและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ วิญญาณปฏิเสธและรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำการละเว้นและการดำเนินการของบุคคลที่สามใด ๆ ในการเชื่อมต่อกับหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และ / หรือบริการวิญญาณใด ๆ ของคุณ คุณยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ของคุณ การแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวของคุณกับวิญญาณสำหรับการแยกแยะกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ คือการหยุดการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ข้อ จำกัด ของการปลดปล่อยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองระหว่างฝ่าย

   ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นนำไปใช้กับความเสียหายความรับผิดหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความล้มเหลวของประสิทธิภาพข้อผิดพลาดการละเว้นขัดจังหวะการลบข้อบกพร่องความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การดัดแปลงหรือการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญาการละเมิดความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุอื่นใดของการกระทำ

   SOUL ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า: (1) เพื่อแก้ไขระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (2) แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์และนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และ (3) เพื่อขัดจังหวะการทำงานของไซต์หรือส่วนใด ๆ ของไซต์ตามความจำเป็นเพื่อทำการบำรุงรักษาตามปกติหรือไม่ประจำการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

   กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

   ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ SOUL จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายทางอ้อมที่เป็นผลสืบเนื่องเป็นแบบอย่างอุบัติเหตุหรือเป็นการลงโทษรวมถึงผลกำไรที่หายไปแม้ว่า SOUL จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

   หากแม้จะมีบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้พบว่า SOUL จะต้องรับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือมีการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ของคุณ SOUL จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เหตุการณ์เกินกว่า (1) ยอดรวมของการสมัครสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือคุณสมบัติของหรือบนเว็บไซต์ที่จ่ายในหกเดือนก่อนวันที่มีการเรียกร้องเริ่มต้นกับ SOUL (แต่ไม่รวมถึงการซื้อ ราคาสำหรับฮาร์ดแวร์ SOUL ใด ๆ หรือ (2) US $ 100.00 เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดดังนั้นข้อ จำกัด ที่กล่าวถึงข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

   การชดใช้ค่าเสียหาย

   คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ SOUL เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการผู้ถือหุ้นผู้สืบทอดผู้สืบทอดผลประโยชน์พนักงานตัวแทน บริษัท ย่อยและ บริษัท ในเครือโดยไม่เป็นอันตรายต่อข้อเรียกร้องการสูญเสียความรับผิดการเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ SOUL โดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

   การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

   SOUL อาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงตัวตนของคุณ) หากเราพิจารณาว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรือเพื่อระบุติดต่อหรือดำเนินการทางกฎหมาย ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการแทรกแซง (ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) สิทธิ์หรือทรัพย์สินของ SOUL หรือสิทธิ์หรือทรัพย์สินของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์รวมถึงลูกค้าของ SOUL SOUL ขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ SOUL เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาล SOUL ยังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ SOUL พิจารณาว่ากฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ บริษัท และองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง

   คุณรับทราบและตกลงว่า SOUL อาจเก็บรักษาการส่งผ่านหรือการสื่อสารใด ๆ โดยคุณกับ SOUL ผ่านเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์และอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือ SOUL กำหนดว่าการเก็บรักษาหรือเปิดเผยดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง (1) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (2) บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (3) ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นหรือ (4) ปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคล SOUL พนักงานผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมไซต์และสาธารณะ

   คุณยอมรับว่า SOUL อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้ยุติการเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณในอนาคตหากเราพิจารณาว่าคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือข้อตกลงหรือแนวทางอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณยอมรับว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรมและจะก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่อาจแก้ไขได้แก่ SOUL ซึ่งความเสียหายทางการเงินจะไม่เพียงพอและคุณยินยอมให้ SOUL ได้รับการบรรเทา วิญญาณเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมในสถานการณ์เช่นนี้ การเยียวยาเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากการแก้ไขอื่น ๆ SOUL อาจมีตามกฎหมายหรือในส่วนของผู้ถือหุ้น

   คุณยอมรับว่า SOUL อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ายุติการเข้าถึงไซต์ของคุณด้วยสาเหตุซึ่งรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง) (1) คำร้องขอโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ (2) การร้องขอจากคุณ (การลบบัญชีที่เริ่มด้วยตนเอง) (3) การหยุดหรือการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือ (4) ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิด

   หาก SOUL ดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับคุณอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของคุณ SOUL จะมีสิทธิ์กู้คืนจากคุณและคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดนอกเหนือจาก การบรรเทาอื่น ๆ ที่มอบให้แก่ SOUL คุณยอมรับว่า SOUL จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

   กฎหมายที่บังคับใช้; DISPUTE RESOLUTION

   คุณยอมรับว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึงข้อพิพาททั้งหมดจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของกฎหมาย คุณเห็นด้วยกับเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและสถานที่ในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางในเขตซานตาคลาราเคาน์ตี้แคลิฟอร์เนียและสละสิทธิ์คัดค้านเขตอำนาจศาลหรือสถานที่ดังกล่าว ข้อกำหนดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสถานที่จัดงานไม่ได้ใช้หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในสหภาพยุโรป หากคุณเป็นผู้บริโภคในสหภาพยุโรปคุณอาจอ้างสิทธิ์ในศาลของประเทศที่คุณพำนักอยู่ การเรียกร้องใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่สาเหตุของการกระทำเกิดขึ้นหรือการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำนั้นถูกระงับ การอ้างสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหากสำหรับการซื้อสินค้าและบริการไม่อยู่ภายใต้ข้อ จำกัด นี้ ไม่สามารถเรียกคืนหรือรับค่าเสียหายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายนอกกระเป๋ายกเว้นฝ่ายที่ได้รับจะได้รับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อพิพาทใด ๆ ระหว่าง SOUL กับคุณที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณฝ่ายต่างๆจะต้องพยายามโดยทันทีและด้วยความสุจริตใจเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกินสามสิบ (30) วัน) จากนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อไกล่เกลี่ย หากข้อพิพาทไม่สามารถแก้ไขได้โดยการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีมีอิสระที่จะไล่ตามสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่มีให้กับพวกเขาตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

   เป็นโมฆะที่ถูกห้าม

   ผู้ดูแลระบบ SOUL ทำงาน www.soulnation.com ไซต์จากที่ตั้งในเมืองซานมาเทโอรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ไซต์ SOUL อื่น ๆ อาจได้รับการดูแลและดำเนินการจากสถานที่ต่าง ๆ นอกสหรัฐอเมริกา แม้ว่าไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่กล่าวถึงอ้างอิงให้หรือเสนอผ่านหรือบนเว็บไซต์นั้นมีให้สำหรับทุกคนหรือในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดหรือตามความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานนอกสหรัฐอเมริกา SOUL ขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด การจัดหาและปริมาณของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ให้กับบุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ข้อเสนอใด ๆ สำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำบนไซต์ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงไซต์จากนอกสหรัฐอเมริกาคุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและคุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

   เบ็ดเตล็ด

   คุณไม่สามารถใช้หรือส่งออกหรือส่งออกเนื้อหาใด ๆ หรือสำเนาหรือดัดแปลงใด ๆ ของเนื้อหาดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์โดยละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้บังคับรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายและข้อบังคับ

   หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ถูกจัดขึ้นโดยศาลหรือศาลอื่น ๆ ของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจที่จะถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูก จำกัด หรือตัดออกในระดับต่ำสุดที่จำเป็นและแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้อง ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เพื่อให้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ SOUL เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาหรือความเข้าใจใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับ SOUL เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงการซื้อที่คุณทำไว้กับ SOUL แล้ว SOUL จะไม่ยอมรับข้อเสนอตอบโต้ใด ๆ ต่อข้อกำหนดการใช้งานและข้อเสนอดังกล่าวทั้งหมดจะถูกปฏิเสธโดยเด็ดขาด ความล้มเหลวของ SOUL ในการยืนยันหรือบังคับใช้ประสิทธิภาพที่เข้มงวดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์โดย SOUL ของบทบัญญัติใด ๆ หรือสิทธิใด ๆ ที่มีเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และจะไม่มีแนวทางปฏิบัติใด ๆ ระหว่าง SOUL กับคุณหรือ บุคคลอื่น ๆ จะถือว่าแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ถูกตีความหรือตีความเพื่อมอบสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ แก่บุคคลที่สาม

   SOUL ให้การเข้าถึงข้อมูลระหว่างประเทศของ SOUL ดังนั้นอาจมีการอ้างอิงหรือการอ้างอิงโยงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมและบริการที่ไม่ได้ประกาศในประเทศของคุณ การอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าวิญญาณในประเทศของคุณตั้งใจจะประกาศผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือบริการดังกล่าว   ข้อเสนอแนะและข้อมูล

   ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์นี้จะถือว่าไม่เป็นความลับ วิญญาณจะมีอิสระที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวบนพื้นฐานที่ไม่ จำกัด

   คุณสามารถส่งฟีดกลับไปที่ support@soulnation.com.

   ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   ลิขสิทธิ์© 2020 SOUL สงวนลิขสิทธิ์

   ด้านบน