0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม
     PSY

     PSY

     KOREAN POP SINGER

     Fresh off the success of his global hit “Gangnam Style,” the collaboration with PSY aimed to show the world everything K-Pop culture had to offer.

     Merging the unique style with the Oppa himself, PSY and our design team create a series of special-edition headphones and earphones. Two designs were released, the K-Pop and Loop.

     Created with an array of neon colors that boldly exemplifies pop culture fashion and style, both headphones gave the ultimate sound experience with PSY-style that allowed fans to make their own while they danced the night away.

     ด้านบน