0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     SOUL PLUS

     Provides added features to your
     brand new Emotion Pro True Wireless Earbuds

     เร็ว ๆ นี้

     SOUL PLUS

     Provides added features to your
     ใหม่เอี่ยม Emotion Pro หูฟังไร้สายจริง

     เข้าถึงได้ง่าย
     TO YOUR EARBUDS

     Control key features on your products like mode switching between Active Noise Cancellation, Audio Transparency and Normal Mode.

     ที่ถูกต้อง
     ระดับแบตเตอรี่

     Get the most accurate readings on the battery level on both sides (L & R) of your earbuds.

     อีควอไลเซอร์
     CONTROLS & PRESETS

     Personalize and save up to 3 of your own EQs. Choose up to 9 presets System EQs including the experience of the SOUL® Signature Sound EQ that has been engineered since inception for Power and Clarity.

     DOWNLOAD SOUL PLUS

     And Experience Power, Clarity and Comfort with EMOTION PRO

     เร็ว ๆ นี้

     *SOUL PLUS currently works with our latest EMOTION PRO True Wireless Earbuds Only.

     ด้านบน